1985 -TM sett fra en ungdoms synsvinkel

27 01 2016

I hele fjor har jeg gjennom diverse bloggposter tatt et tilbakeblikk på oppstartsåret for Tonjer Media i 1985 sett gjennom egne duggete briller. Når man går gjennom gamle papirer dukker alltid mange minner opp igjen, noe husker man bedre enn andre som er helt glemt. Jeg må også ta forbehold om at jeg faktisk talt kan ha husket feil. Dessverre finnes ikke så mye bilder fra 1985. Skulle du besitte relevante fotografier, setter jeg pris på å få se dem og eventuelt publisere dem.

Rapport fra arbeidsuka på ungdomsskolen av Idar Pettersen

Rapport fra arbeidsuka på ungdomsskolen av Idar Pettersen

I dag skal vi få historien om Tonjer Media sett gjennom en ungdoms øyne. Over 30 år etter, med tillatelse fra forfatteren selv, Idar Pettersen, gjengir vi oppgaven han skrev i arbeidsuka på ungdomsskolen høsten 1985:

Se rapporten her >>>

Gjennom dette året vil jeg ta tilbakeblikkskrittet inn i 1986 og se på noen av prosjektene og aktivitetene i Tonjer Medias andre driftsår.

God fornøyelse.

Jahn

 

 

 

1985 i fugleperspektiv

13 01 2016

Så hvordan ble oppstartsåret 1985 for Tonjer Media? Når man gjør opp status og leverer regnskap og selvangivelse den 31. januar 1986? Regnskapet ble for øvrig ført manuelt i kassadagbok, månedlig summert for hver konto og overført til hovedbok.  Med kulepenn. Eventuelt trønderblekk + kulepenn, hvis det mot formodning ble feil ved kontoavstemmingen.

Kassadagbok ble i 1985 ført manuelt.

Kassadagbok ble i 1985 ført manuelt.

Omsetningen landet på beskjedne 76 500 kroner i 1985 og fordelte seg slik: Varesalg (reklamartikler) kr 15 900,-. Forlag (Organisasjonskatalogen annonseinntekter) kr 26 500,-. Parkometerreklame (provisjon av salg, montering osv.) kr 26 100,-. Og utleie av veggplasser til reklame (dette kommer jeg tilbake til senere) kr 8 000,-. Brutto var 100lapp-1985salget litt høyere, da bare provisjonen på parkometerreklame ble utfakturert fra meg.  Samlet resultat etter driftskostander ble negativt med kr 11000,-, og da var det ikke tatt ut noe lønn. Ikke noe særlig å skryte av akkurat, selv om en hundrings fra 85 var mer verd den gang. Kanskje jeg heller skulle fortsatt som badevakt? Eller tatt mer på alvor kveldskurset på BI?

Vi har i disse dager avsluttet regnskapsåret 2015. Til sammenligning ble omsetningen for Tonjer Media as ble i fjor på kr 5 876 000,- + mva. Dette er opp 9 % fra året før. Resultat før skatt ble på usle 39 000,- kr (121 000,- året før). Ikke helt tilfredstillende, men vi har stadig solid egenkapital, stabile og gode medarbeidere og kunder som kommer tilbake. I fjor var over 82 % av omsetningen fra kunder som har handles hos oss før.  Kun 18 % av omsetning kom fra kunder nyregistrert i 2015.

I løpet av de 31 årene i Tonjer Medias historie, har vi imidlertid solgt reklameprodukter for tilsammen 156 mill kroner + moms. Så da så…

Godt nytt år!

 

Parkometerreklame – 1985

27 09 2015

Mange forbinder Tonjer Media med oppstart av reklameskilt på parkometerstolper. På åttitallet var nye reklamekanaler i skuddet, offentlige myndigheter blakke og kreativiteten stor. Husk at dette var før internett, reklamefinanseriet radio og TV2. Haugesund var første by hvor parkometerstolpene ble benyttet som eksponent for reklame i bybildet. Men hvordan startet det?

parkometerreklame-kart

Klikk og les rådmannens innstilling

Klikk og les rådmannens innstilling

En onsdag tidlig på våren 1985 samlet 69 bystyremedlemmer seg til møte i ærverdige Haugesund Rådhus. I sak 59/85 hadde formannskapet et par uker tidligere innstilt på Teknisk Rådmann Gabriel Lund Valens forslag til vedtak om at et par trøndere skulle få leie samtlige parkometerstolper i Haugesund i to år. I bystyresalen satt en ung mann og hadde ingen problemer med å bifalle innstillingen. Den ble da også vedtatt.

Men konseptet med reklame på parkometerstolpene var ikke lett å glemme. Allerede et par år tidligere hadde jeg syslet med tanken om noen utendørs plakatserier i Haugesund sentrum og bedt noen trykkerier om priser på plakater. Men det ble ikke noe mer den gang i 1983. Kanskje trønderene som fikk kontrakten trenger en agent eller hjelper i Haugesund, tenkte jeg? Det passer jo inn, reklame, markedsføring og sånn…  «Ta og ring de, vel?» sa Geir Vikse.  Om jeg noe senere ringte eller sendte brev til Vidar Grøtte i Trondheim, kan jeg ikke huske. Men en dag ropte fru Kari Fauske i billettluka i Haraldshallen inn i garderoben til meg og sa at det var telefon til meg fra Trondheim. (som tidligere nevnt hadde jeg fortsatt vikarjobb som badebetjening i Haraldshallen frem til sommeren 1985 på ettermiddag/ kveld). Dermed fikk jeg avtalen om provisjonssalg av reklameflatene i Haugesund, levering av de selvklebende plakatene og montering og service på skiltene.

IMG_220820. mai 1985 ble de første parkometerskiltene med logoen til SR-Bank satt opp i Torggaten utenfor DnC. Markedssjef Einar Osmundsen så sitt snitt til å beslaglegge reklameflatene ved Haugesunds kanskje mest sentrale parkeringsplasser ved fortauet til konkurrenten på årsbasis. I tillegg ble noen få andre plasser leid ut på årsbasis, men i hovedsak ble resten av serien på over 300 skilt leid ut på månedsbasis. Rent teknisk besto innretningen av tosidig aluminiumsskilt festet til stolpen under selve parkometeret. Budskapet ble silketrykket på selvklebende vinyl hos Vestlandske Plastindustri som samme år skiftet navn til Haugesund Silketrykk og etablerte seg på Kvala. Altså innledningen til et godt samarbeid med familien Kalleberg som vi senere skulle gjøre mye forretning med. Monteringen sto vi (dvs. i hovedsak meg) selv for.

Her er noen av de andre annonsørene vi hadde på parkometerreklame:

IMG_2224IMG_2222IMG_2221IMG_2225IMG_2223IMG_2219IMG_2220IMG_2218IMG_2217IMG_2216IMG_2215IMG_2214IMG_2213IMG_2212IMG_2211IMG_2210IMG_2209IMG_2204IMG_2207IMG_2206IMG_2205

Men trønderene hadde større ambisjoner enn Haugesund. Vinteren 85/86 etablerte vi i felleskap selskapet Byrå1 as hvor jeg hadde en eierandel på 20 %. Det nye mediet skulle rulles ut over hele Norge! Vi fikk avtale med Ålesund Kommune og startet opp der, og hadde kommet langt i forhandlinger med bl.a. Bergen. Vegdirektoratet konkluderte med at reklameformen i utgangspunktet var lovlig, men ville ikke anbefale kommunene å inngå avtaler. Noen steder var parkometerstolpen også bærer av miniutgave av det blå P-skiltet. thTBC093E3Det kunne være tilfeller der en gatestrekning generelt var skiltet med «Parkering Forbudt». En miniatyr P-klistremerke på parkometeret opphever da forbudet mot parkering på den aktuelle parkeringsplass. Dermed var parkometerstolpen formelt og juridisk sett en «trafikkontrollinnretning», hvorpå reklame dermed ikke kunne tillates. De fant altså en hjemmel, og denne rammet for full i Bergen og andre byer. I Haugesund og Ålesund var ikke problemstillingen så aktuell da man benyttet store/ vanlige P-skilt eller parkeringsplassene var på egne  ubebygde tomter.

kart

Lokasjoner med parkometre i Haugesund Sentrum

Men vi fikk en del medieomtale som «first mover» innen nye reklamemedier.  Blant annet omtalte Kapital prosjektet i februar 1986. Og konsulenter kom på befaring fra andre byer og faktisk også Sverige for å ta parkometrene våre i øyesyn. Men dessverre jobbet tiden mot oss. Kantstensparkering var i ferd med å bli avviklet i Haugesund, flere åpne parkeringstomter ble bebygd og vi fikk to nye parkeringshus i sentrum på åttitallet. Ikke minst gjorde billettautomatene sitt inntog og erstattet parkometrene.

Omtale i Kapital

Omtale i Kapital

parrkometerreklame-DM-des1985

Kundebrev fra desember 1985

To år etter oppstarten var parkometerreklame blitt historie. Men jeg hadde fått teften på prosjektering og salg av utendørs urbane reklameflater, noe som førte meg videre inn i prosjekter med skilt på leskur til Haugaland Billag og tilrettelegging og utleie av utendørs veggplasser til permanent skilting og boards, salg av reklame ved Stadion og på flyplassen. Mye annet kjekt skulle komme i årene som fulgte!

Jahn T.

Presseomtale

Presseomtale

Kundebrev i anledning 1-års jubileum for parkometerreklame. Mai 1986.

Kundebrev i anledning 1-års jubileum for parkometerreklame. Mai 1986.

Rogalands Avis

Rogalands Avis april 1986

Infoskriv til kommunene om konseptet

Infoskriv til kommunene om konseptet

 

Kulepenner og sånn med trykk i 1985

13 07 2015

Det var aldri meningen å starte med salg og trykking av reklameartikler. Tilfeldighetene styrte i stor grad også disse valgene.

På denne tiden hadde jeg postboks på Risøy. Boks 74 Risøy, senere 1574. I ungdomstiden drev jeg og flere i vennegjengen aktiv handel med frimerker til samlerbruk. Det var kjøp, salg, utsending av utvalgshefter og en stund utgav vi sogar et lite filatelistisk tidsskrift «Nord-Vest Nytt» med fokus på filatelistiske små-områder som Færøyene og Grønland. Da var postboks «obligatorisk». Boksrommet på hovedpostkontoret i Haugesund var fullt, og eneste ledige alternativ var ved postkontoret på Risøy, en liten sentrumsøy på andre siden av Smedasundet. Her hadde også flere andre gründere postboks, uten at man i utgangspunktet hadde noen tilknytning til Risøy. En av dem jeg ofte traff her var en kjenning av Sveio-gjengen, Dan Grindhaug. Han drev litt forskjellig små-business, og en dag i april 1985 spurte han om jeg ville overta agenturet på reklameartikler. Det vil i realiteten innebære å kjøpe en trykkemaskin og varelager.

Som vanlig var jeg skeptisk i utgangspunktet, men kompis Helge Bertelsen tente på idèen, og samme skulle vi spleise på de sju og et halv tusen kronene som måtte til og hoppe i  det. Av en eller annen grunn trakk Helge seg fra prosjektet etter kort tid og jeg overtok hans andel.

fakt-dan-marketing-85

Kjøp av trykkemaskin i mai 1985, klikk for å se større.

 

Trykkemaskinen var en liten, helt manuell varmepregemaskin som kunne brukes til å trykke tekst eller logo på flate gjenstander av plast, gummi, kartong. En positiv zink-klisje ble festet til et varmeelement, og med manuell håndkraft på spaken, trykket man mot gjenstanden med pregefolie i mellom.  Rullen med pregefolie var bærer av selve trykkfargen, som da ble overført til reklameartikkelen fra den varme klisjeen. Mating og utkast var manuelt, men pregefolien hadde automatisk fremtrekk ved trykking.

Bildet er fra varmepreg-trykkelinjene våre ca 1995. Den første pregemaskinen skimtes så vidt til høyre. De to andre ble brukt på Mirage kulepenner og gikk på trykkluft.

Bildet er fra varmepreg-trykkelinjene våre ca 1995. Den første pregemaskinen skimtes så vidt til høyre. De to andre ble brukt på Mirage kulepenner og gikk på trykkluft.

 

Typiske produkter vi trykket på var kulepenner, lightere, visittkort, linjaler, kalendere osv.  Mange syntes metodikken var i overkant manuell og ensformig, men i realiteten var det meget enkelt å stille inn og praktisk for små serier og opplag. Man kunne trykke mange hundre kulepenner på en time. Tilbehør, så som pregefolie, klisjèer og nøytrale visittkort, penner, lightere osv. til å trykke på ble levert av et firma i Oslo med navn Mini-Trykk Vi samarbeider fortsatt med denne virksomheten, som nå heter Micanor.

Tonjer Medias første faktura 16 mai 1985. Klikk for å se.

Tonjer Medias første faktura 16. mai 1985. Klikk for å se.

Den første ordren på reklameartikler med trykk, og den absolutt første fakturaen fra Tonjer Media (dette var en uke før Organisasjonskatalogen kom ut) gikk til Haugesund Ju-jutsuklubb ved formann Terje Haugland (Heldal).  Der leverte jeg 250 gule Tokai lightere samt 500 gule Mirage kulepenner, alle med sort trykk. Noen få av dem med feiltrykk, som dere ser av fakturaen.

Mini-Trykk hadde også laget noen små kataloger med bilder av de vanligste produktene. Men det gikk mest i kulepenner, lightere og visittkort det første året. Hvem husker vel ikke dem kjente reklamepennen Mirage?

mirage-600pxl-2

Mirage reklamekulepenn med varmepreget reklametrykk fra åttitallet!

Pennen Mirage fra Stilolinea i Italia hadde seks kanter, hvorav tre av dem kunne trykkes med varmepreg. Med maks høyde var bare 3-4 millimeter. Dette var ideelt til en linje med tekst for hver av feltene, f.eks. firmanavn på den ene linjen, et slagord på den andre linjen  og telefonnummer på den tredje linjen, som var litt kortere på grunn av klipsen. Komplekse logoer med f.eks. litt høyde eller flere farger var det verre med. Mirage var ganske populær som reklamepenn og kom i en rekke fargekombinasjoner. Etterlignende/ forfalskede varianter fra Kina overstrømmet markedet, men originalen kom altså fra Stilolinea i Italia. Fabrikken som vi siden 2009 har vært norsk generalimportør for.

 

fra-brosjyre-penner-600pxl

En side fra vår første katalog over reklameartikler med trykk.

«Tippepinnen» var også en artig men ikke fullt så suksessrik reklameartikkel. Det fulgte med noen tusen av tippepinnen i varelageret med trykkemaskinen. En plastpinne på tolv påtredde roterbare terninger med fire sider. To «H»er, en «U» og en «B». Ved å riste på pinnen og legge den flat mot bordet kunne man avlese et forslag til tipperesultat. Pinnen hadde et flatt felt med plass til påtrykking av logo. Vi solgte aldri en eneste tippepinne og like senere innførte Norsk Tipping 13 kamper på kupongen. Lageret med tippepinner ble kastet.

fra-brosjyre-visittkort-1000pxl

Mange flotte muligheter med visittkort.

Visittkort ble imidlertid et populært produkt. Vi hadde lager med ferdig renskjærte kort i ulike farger og teksturer og trykket tekst/ logo med varmepregemaskinen. Trykkmetoden er særlig god egnet til trykk av metallicfarger, slik som sølv og gull med glans. I dag benyttes varmepreg i liten grad til reklameartikler men er fortsatt uovertruffen for spesialeffekter som gull og andre metallicfarger på skinnprodukter, bokomslag osv. Senere på åttitallet fikk vi ytterligere to varmepregemaskiner som da ble drevet av trykkluft. Men på midten av nittitallet ble trykkemaskinene pensjonert, da silketrykk, tampongtrykk og lasergravering etter hvert overtok.

Jahn A. T.

Noen av våre visittkortoppdrag fra åttitallet.

Noen av våre visittkortoppdrag fra åttitallet.