Det første Tonjer Media prosjektet 1985; Organisasjonskatalogen

25 04 2015

Organisasjonskatalog for Rogaland. Ikke særlig fancy navn som trigger nysgjerrigheten til potensielle lesere, tenker du kanskje? Mulig det, men tanken var god den, våren 1985. Foreninger, lag og organisasjoner er alle kjøpere og konsumenter av tjenester og produkter. Og som aktiv i politikk, både lokalt, fylkesplan og sentralt på denne tiden visste jeg at det ikke var noe samordnet mediekanal som rettet seg mot disse kundegruppene. Foreninger må også ha en bankforbindelse, lagene er mye på farten i møter og på stevner og kjøper reisebyråtjenester og billetter. Kontorutstyr, trykksaker, lotterigevinster, treningstøy…  Ja, det er i det hele tatt en rekke produkt- og tjenestegrupper som kan spissmarkedsføres inn mot foreninger og lag. Og dette kunne jeg ikke se at noen hadde gjort før. Organisasjonskatalog for Rogaland skulle være et gratisdistribuert magasin med relevant redaksjonelt stoff rettet mot organisasjonsmarkedet, finansert med annonser rette mot samme mottakere; tillitsvalgte i foreningslivet i Rogaland.

Først og fremst gjaldt det å samle inn adresser.  Her brukte jeg mange kilder, men i hovedsak kom adresselistene fra kultur- og idrettsetatene i kommunene. Råmaterialet var kopierte papirlister, og til slutt hadde vi over 5000 adresser til organisasjoner i Rogaland.

Avtale om trykking av magasinet ble gjort med Ludvig Eriksen Trykkeri i Haraldsgaten. Øystein Egeland-Eriksen som var på offensiven med konsernet, lå i forkant teknologisk, og hadde følgelig også datamaskiner hvor vi kunne legge inn mottakeradressene i en database for effektiv gjenbruk. Eva Sternhoff var kjapp på tastaturet og vi engasjert henne til å legge inn foreningenes navn og adresser på anlegget til Ludvig Eriksen.

organisasjonskatalogen-1985-800pxl-2

Regning fra en annonseselger

Forøvrig ble også andre kompiser og kjente engasjert; Helge Bertelsen skulle selge annonser i Stavangerområdet. Han fikk dekket faste kostnader + provisjon av oppnådd salg. Jeg ser av regnskapsbillaget at bilen hans på denne tiden ikke hadde skilter, for her ligger kvittering for leie av prøveskilter til aktuell salgsturne over Boknafjorden. Men han fikk solgt annonser..

Dette var annonsørene: Winge Reiseburau as, Geir V Larsen (buss), Overland Reisebyrå, Porselenskjelleren, Hotel Maritim, Sørvaag Økonomiservice as, Sestak & Horn as, HSD as, Knut Fagerland, Hobby a/s, Postgiro, NSB Stavanger, Hotel Neptun, SR-Bank, Alstor, Sola-Ruten, Grand Hotel (Sauda), Kløver Hotel (Sauda), Sauda Fjordhotell, NSB Bilruter, Nils Sund Bokhandel, Allco as, Stavanger Omegn Trafikkselskap, Haugaland Billag as, Park Hotel, IMI-hotellet.  Samlet annonsesalg ble på ca 28 000 kroner + mva.

organisasjonskatalogen-1985-800pxl-4

Noe av annonsemateriellet.

Det redaksjonelle innholdet ble produsert av venner, kjente og meg selv. Vi hadde en sak om Haugesund Ju-jutsu Klubb «Organisasjon i oppbygningsfasen» og intervju med formann Terje Haugland (Heldal). Anders Tjøsvold skrev en artikkel om idrettens trekkende krefter under vignetten «Idrett -en samfunnsfaktor». Radio 102 var nettopp kommet på luften, og vi hadde intervju med redaktør Sigmund Hansen under overskriften «Organisasjonsradio med 69 organisasjoner». I tillegg var det endel småstoff om bl.a. grendahus på Kolnes, ungdomsrådskomiteen i Rogaland, foreningsreiser med tog. Jeg hadde også møte på mitt spartansk innredede kontor med fylkeskultursjef Roald Håland om tips og ideer til innhold.

organisasjonskatalogen-1985-800pxl-1

Uttegning og manus til forsiden.

I begynnelsen av mai 1985 ble 5000 trykksaker innlevert Postverket for distribusjon, og jeg kunne fakturere annonsørene. Jeg sendte også ut et spørreskjema til annonsørene for å lukte på interessen for å være med i senere utgaver, men responsen var dessverre noe blandet. Mange mente magasinet på kun 20 sider ble for tynt og fremsto mest som en «reklameblekke». Økonomisk gikk det hele i omtrent null. Ettersom også andre prosjekter skulle ta min fokus utover året, så ble det med dette ene nummeret av Organisasjonskatalogen. Beklagligvis har jeg ingen eksemplarer igjen av magasinet, kun manuskripter og annonseoriginaler. Skulle noen av dere fortsatt ha dette liggende etter tretti år, sette jeg veldig stor pris på å få det i hende. Flakslodd venter!

Jahn

organisasjonskatalogen-1985-800pxl-3

Annonseoriginaler

 

 

organisasjonskatalogen-1985-800pxl-5

Postgirokontoret hadde en helside.

 

 

 

 

 

Slik starter man et firma i 1985

1 02 2015

Haugesund, januar 1985. Nytt firma skulle startes. I dag er terskelen lav for å etablere virksomhet, kanskje for lav vil mange hevde. Det holder med en PC eller knapt det. Sånn var det ikke for tretti år siden. På åttitallet slo liberal tenking ut i full blomst. Det var en ny blå vind. Utelivet var liberalisert. bobbysocksMan slapp å vente et år på å få telefon. Filmfestivalen ble etablert i Haugesund. Bobbysocks vant MGP. Radio 102 brøyt opp i NRK-monopolet og det var generelt en optimistisk stemning. Bare fem år tidligere måtte man løse handelsbrev for å drive virksomhet. Men nå når jeg skulle starte firma, uten mobiltelefon og PC må vite, var det likevel andre obligatoriske nødvendigheter: Kontor, brevark, skrivemaskin og telefon med ledning var det viktigste.

tastafonBrevark-originalen ble laget med Letraset og kopiert i 500 eksemplarer hos Knut Fagerland. Kontoret på ca 40 m2 var leid i 3. etasje i Sørhauggaten 133 av en elektriker ved navn Sørvåg, jeg mener husleien var på litt over 2000 kroner måneden. Televerket installerte linjen og jeg fikk en splitt ny tastafon med repetisjonstast. Nummeret var (047) 13 700, og oppføring på den tids «gule sider» bak i Rogalandskatalogen var bestilt. Brukt elektrisk (ikke elektronisk) skrivemaskin ble kjøpt på rubrikkannonse i Aftenposten. Selgeren var i Oslo og Helge Bøe tok den med seg over fjellet, men hadde glemt å få kvittering til mitt regnskap av selgeren. Dermed fremsto Bøe som selger av maskinen til kr 1000,- som inkluderte et par hundrelapper for hentingen. En av tastene forsvant under transporten, men dukket opp igjen når Bøe ryddet i bilen lenge senere. Utpå vårparten leide jeg også inn en gammel kopimaskin for 200 kroner måneden fra Anders Tjøsvold, den stammet antagelig fra A/S Storesund Salteri & Kraftforfabrikk på Torvastad. Skrivebordet kom fra barndomshjemmet. Det var en gammel og stor eikepult med grønn plate og trege skuffer, antagelig fra femtitallet, som min far hadde fått på HMV når de fornyet inventaret på begynnelsen av syttitallet.

Brevhode fra våren 1985

Brevhode fra våren 1985

Aksjeselskap var uaktuelt; da måtte man starte med minst 50 000 kroner i aksjekapital. Ingen i vår generasjon hadde penger på denne tiden, og å låne var ikke noe tema. Ved å registrere selskapet i Handelsregisteret hos Sorenskriveren (foretaksregisteret i Brønnøysund kom først i 1988) som enkeltmannsforetak kunne man drive firma for egen regning med personlig ansvar. Regnskapsføring hadde jeg inne fra før av fra «Handel & Kontor» på Vardafjell Videregående. Kassadagbok med utbrettsider og plass til 10 kontoer ble kjøpt inn, og da var det bare å starte opp!

Regnskapsbilag nr 1 og 2 fra januar 1985. Brevark og konvolutter.

Regnskapsbilag nr 1 og 2 fra januar 1985. Brevark og konvolutter.

Jeg fortsetter med 1985-tilbakeblikkene senere utover året. Neste gang skal vi se på Tonjer Medias første prosjekt; Organisasjonskatalogen.  Følg med…
Jahn

30 år med reklame!

10 01 2015

Godt nytt år!  Når vi nå igjen har «passert start» og er i gang med en ny runde 2015, får vi unne oss gleden av også å ta et tilbakeblikk.  Denne våren er det 30 år siden jeg startet opp med Tonjer Media. Gjennom året skal vi i denne bloggen ta en titt tilbake på 1985.

Tonjer Media 30 årRett før julen 1984 dimitert jeg fra førstegangstjeneste ved Luftvernartilleriet ved Bardufoss. Tilbake i Haugesund fikk jeg på nytt et kortere vikariat som badevakt i Haraldshallen, en 100 % stilling som skulle vise seg å vare hele første halvår 1985. Men arbeidstiden i svømmehallen var på ettermiddag og kveld, noe som åpnet for andre prosjekter om formiddagen. Jeg kan ikke erindre å ha utarbeidet noen fastsementerte planer om verken studier, yrkeskarriere eller forretningsutvikling på denne tiden. Ting bare ble som de ble. Fortsettelse følger…

IMG_1010