35 år idag

13 03 2022

I dag er det 35 år siden stiftelsesdagen for aksjeselskapet som idag er Tonjer Media. Fredag 13. mars 1987 møtte jeg Vidar Sævareid, Geir Vikse og Anders Tjøsvold i Tonjer Media-kontorene i andre etasje i Strandgaten 125. Vi gikk sikkert ut og spiste etterpå eller tok en pils på Dikselen. Men Tonjer Media hadde da allerede eksistert som enkeltmannsforetak i over to år.

Bakgrunnen for denne etableringen av aksjeselskap var et nytt prosjekt; busskur-reklame. Som jeg har skrevet i tidligere bloggposter drev jeg i denne tiden med parkometerreklame (se her >>>) og dette var på vei til å bli faset ut. Gjennom vinteren hadde jeg utredet mulighetene for å etablere en plakatserie på Haugaland Billags leskur som erstatning for parkometerskiltene. Avtale med billaget var tegnet og jeg fikk med Geir, Anders og Vidar i finansieringen av skiltene med 20 % hver. Løsningen ble da et aksjeselskap med navn TM Trafikkplakater as. Dette ble drevet parallelt med enkeltmannsforetaket Tonjer Media et par år, før alt etterhvert ble samlet i as’et. I april 1994 flyttet vi til Reklamegaarden, Karmsundgt 264 og benyttet samtidig anledningen til formelt skifte navn til Tonjer Media as og fikk også da ny logo.

På disse årene har vi solgt reklameprodukter for tilsammen 190,3 millioner kroner + moms. Seks av årene har vi gått med underskudd, bl.a. de tre første årene. I 29 år har vi hatt positivt resultat. Og vi har flere år igjen!

Velkommen til min blogg

6 06 2013

Velkommen til min blogg

Når dette nå skrives har jeg ingen forventninger til at noen kommer til å lese dette innlegget de nærmeste dagene.  Denne bloggen er i dag først og fremst opprettet for å gi meg og muligens kollegaene på jobben sånn nogenlunde kjennskap til WordPress. Når vi nå har startet arbeidet med å utarbeide nye websider for Tonjer Media, peker de fleste rådene i retning av å bruke denne publiseringsløsningen når vi skal endre og ajourholde innhold på «nye» http://www.tonjer.no.  Dette må jeg bare beherske.  Så da er det bare å kaste seg ut i det.  Istedenfor AOF-kurs har jeg valgt en standard blogg-pakkeløsning med «hotell», maler og alt man kan tenke seg.  Så er det bare å teste….

Samtidig skal man ikke se helt bort i fra at vi kan ha noe substans å by på også.  Daglig har vi diskusjoner på jobben.  Problemstillinger Utfordringer med klebeevne på merker, trykktekniske begrensninger muligheter på kulepenner, reklameflaggenes slitasje levetid, innkjøpsetikk ved produsenter i Østen, leveringstider til vår befrakter Tollpost Globe,  Og så videre.

Mye av rådene vi gir våre kunder, kan med fordel også deles med andre i og utenfor bedriften, leverandører, våre nærmeste samarbeidspartnere i «reklameklyngen» her i Haugesund og ikke minst kunder.  Da har de fleste skjønt at denne bloggen kommer til å handle om Tonjer Media relaterte saker.  Sånn kommer det sikkert til å bli, men jeg utelukker ikke at det kan komme en og annen privat ytring innimellom.  Skillet er ikke sylskarpt når man har drevet på med egen bedrift i 28 år.  Men la oss si mest jobb, så skal jeg prøve å holde meg i skinnet.

Jahn