Bry Deg

12 05 2015

Fra vår kunde Norsk Narkotikapolitiforening avdeling Haugalandet ved Torbjørn Nervik har vi fått oversendt pressebilde fra oppstarte av Bry Deg prosjekt i Tønsberg.  ”Bry Deg – si nei til narkotika» >> er  NNPFs rus- og kriminalitetsforebyggende prosjekt. Hovedmålet med ”Bry Deg” er å bidra til at flere får et godt liv gjennom at færre begynner med narkotika. Særlig retter aktivitetene seg inn mot ungdom, utelivs-bransjen og russ.

Pressebilde fra Tønsberg forrige uke

Pressebilde fra Tønsberg forrige uke (foto: Torgny Alstad)

Vi har levert profileringsprodukter til det lokale Bry-deg prosjektet i flere år. Det inkluderer T-skjorter, klistremerker, vevde merker, bannere, barmatter, glassbrikker og kulepenner. Noe av materiellet har vi tidvis sponset. Og lokal primus motor Nervik har innimellom tatt med seg profilmateriell til sentrale samlinger, noe som har gitt oss leveranser til andre Bry-deg prosjekter så langt nord som til Alta.  Forrige uke ble bannerene våre fra Haugesund brukt til å promotere oppstart av Bry Deg prosjektet i Tønsberg >>, noe som gav pressedekning på bl.a. NRK Vestfold >>.  Det bør også nevnes at både her lokalt og andre steder er prosjektet støttet økonomisk av Lions Club.

3D gummi/PVC barmatter

3D gummi/PVC barmatter og «øl-brikker» med logo

For tiden har vi i produksjon 500 nye barmatter fra Østen med logo som ventes inn mot slutten av mai.

Vi ønsker NNPF både i Haugesund, Tønsberg og andres steder lykke til i arbeidet videre!

Jahn