Tips og råd om bruk av reklameflagg

12 06 2013

Tips og råd om bruk av reklameflagg

• Bruk reklameflagg til å forsterke bedriftens/ bygningens/ forretningens   profil, samt eksponere liv, røre og aktivitet.  Bruk farger og enkle   logoelementer.  Ikke mye tekst.  Glem telefonnummer og webadresse   og åpningstider; da kjøper du heller skilt!

• Ikke bekymre deg for at trykket er speilvendt på den ene siden.  Logo,   elementer og enkelt tekst oppfattes like fullt.

flagg-1• Stående format/ smale flagg anbefales   til daglig bruk da de har mange fordeler;   slitasjen på flaggene er mindre og det   skal mindre vind til for at flagget blafrer   og viser frem din logo.

• Hvor stort skal flagget være i forhdol til stangen?   Vår tommelfing-   regel er:  Lengste retning på flagget mellom 1/3 og 1/4 av stangens   lengde.  F. eks. stang 6 meter: flagg 150 x 100 cm.  Stang 7-8 meter:   flagg 200 x 120 cm.   Stang 9-10 meter: flagg 240 x 150 cm.  Stang   11-12 meter: flagg 300 x 180 cm.  Se forøvrig illustrasjoner side 6-7.

• Vurder også flaggbruk og størrelser i forhold til bygningsmasse,   arkiketkur og topografi.  Tenk helhet og visuell estetikk i forhold til   uterommet du skal bruke flagg i.   Sjekk lokaler vedtekter i forhold til   reklame/ plan-. og bygningsloven.

• Unngå flaggjungel med all slags forskjellige flaggstørrelser og ulike   farger og logoer fra alle dine leverandører.  Det virker rotete.   Får du   flagg fra leverandører, så kjør heller periodevise «kampanjer» med like   flagg i alle stengene, og bytt ut «budskapet» f.eks. månedlig.

• Nye flagg bør heises i pent vær de første gangene for å stabilisere   materialer og sømmer.

• Våte/ fuktige flagg bør tørkes for det legges sammen og pakkes ned.

flagg-deffekte• Skadde og slitte flagg må ned!   Reparer eller erstatt med nye flagg.   Naken flaggstang er bedre enn   sønderslitte flagg!

• Hvit flaggduk blir grålig/ «skittenhvit» etter en tids bruk utendørs grunnet   påvirkning fra omgivelser og miljø og (sur) nedbør.  Dette lar seg sjeldent   vaske bort.  Erstatt eventuelt med nye flagg.

• Husk flagg varer ikke evig.  Beregn regelmessig utskifting.  Typisk forbruk   er 3 – 4 flagg pr. stang pr. sesong, avhengig av værforholdene på stedet   og flaggets størrelse.   Ta dem gjerne ned i vintersesongen og på dager   med kraftig vind.

flaggstørrelser-eksempler

Beach flagg

11 06 2013

Beach flagg

Mobile flagg er populær til stands, events, festivaler og alle andre arrangementer sommerstid! Her er noen bilder av beach flagg vi har levert, til inspirasjon ved utforming og bruk av slike flagg!

juli08 030 juli08 021 juli08 008 Beach flagg

juli08 037 IMG_0145 IMG_1095 (2) vår-sommer-2010 004 vår-sommer-2010 206 IMG_1009 IMG_1777 IMG_1920